Kana Trio

Kana Trio

Dutch Classical Talent

Kana Trio

Dutch Classical Talent

  • Woensdag 19 maart 2025
  • SPOT/De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 12:00 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Woensdag 19 maart 2025
  • SPOT/De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 12:00 start of event
  • (Times are subject to change)

De percussionisten van het Kāna Trio kaarten op spectaculaire wijze een urgent probleem aan: hoe moeten wij ons verhouden tot de natuur? Zijn we er eigenlijk nog onderdeel van? De musici waden door de menselijke herrie en vervuiling voor een antwoord en “laten zien en voelen dat ritme in alles en iedereen zit” aldus de jury van Dutch Classical Talent. Dat doet het drietal met muziek van onder anderen John Cage en Yijoo Hwang.

Het thema van klimaatverandering leent zich voor overrompelende percussie. Maar te midden van het spektakel overschreeuwen de percussionisten zichzelf niet. Het Kāna Trio was winnaar van het Grachtenfestival Conservatorium Concours 2022 en ook daar was de jury onder de indruk van de subtiliteit: “Het kleurenpalet reikte van fluisterzacht marimbageruis tot het meest onheilspellende oerwoudgeweld.

Dutch Classical Talent
Tijdens deze landelijke concerttour tonen jonge musici hun kunnen en strijden om de Dutch Classical Talent Award. Talent alleen is niet genoeg, deelnemers onderscheiden zich ook door avontuurlijke, prikkelende programma. Aan het einde van de tournee wordt de Dutch Classical Talent Award uitgereikt tijdens de feestelijke finale. Mezzosopraan Isabel Pronk en saxofoonkwartet Osimun Quartet zijn de andere twee kanshebbers. Eerdere prijswinnaars zijn onder anderen Tania Kross, Lavinia Meijer en het Van Baerle Trio, om maar wat klinkende namen te noemen.

Programma en bezetting
Muziek van John Cage, Yijoo Hwang, Siegfried Kutterer en Luís Tinoco
percussie: Hugo Pereira, João Sequeira en Rens Rutten

Alleen vrije zitplaatsen beschikbaar

This percussion trio spectacularly addresses an urgent issue: how should we relate to nature? Are we actually still a part of it? The Kāna Trio wades through human noise and pollution for an answer and “shows and feels that rhythm is in everything and everyone,” according to the jury of Dutch Classical Talent. The trio does so with music by John Cage and Yijoo Hwang, among others.

The theme of climate change lends itself to overwhelming percussion. But amid the spectacle, the percussionists do not over-shout themselves. The Kāna Trio was winner of the Grachtenfestival Conservatory Competition 2022 and there, too, the jury was impressed by the subtlety: “The color palette ranged from whisper-soft marimba noise to the most ominous jungle violence.

Dutch Classical Talent
During this nationwide concert tour, young musicians demonstrate their abilities and compete for the Dutch Classical Talent Award. Talent alone is not enough; participants also distinguish themselves through adventurous, stimulating programs. At the end of the tour, the Dutch Classical Talent Award will be presented during the festive finale. Mezzo-soprano Isabel Pronk and saxophone quartet Osimun Quartet are the other two contenders. Previous award winners include Tania Kross, Lavinia Meijer and the Van Baerle Trio, just to name a few resounding names.