Jasper Steverlinck

Jasper Steverlinck

Jasper Steverlinck

  • Woensdag 12 juni 2024
  • SPOT/De Oosterpoort, Binnenzaal / Trompsingel 27
  • 17:00 uur: restaurant The Mix open
  • 20:00 uur: start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Woensdag 12 juni 2024
  • SPOT/De Oosterpoort, Binnenzaal / Trompsingel 27
  • 20:00 start of event
  • (Times are subject to change)

De Vlaamse singer-songwriter Jasper Steverlinck staat bekend om zijn prachtige melancholische pop en folk met diepgaande, introspectieve teksten. Hij werd bekend in de jaren ’90 als leadzanger van succesvolle rockband Arid, waarna hij aan een solocarrière begon en meerdere albums uitbracht.

The Healing
Op dit moment werkt Jasper Steverlinck aan een nieuwe plaat, getiteld The Healing. De eerste single, genaamd Nashville Tears, is inmiddels al te beluisteren. Met een knipoog naar de bakermat van countrymuziek omarmt Steverlinck thema’s als hartzeer en nostalgie. Met zijn getalenteerde pianist Valentijn Elsen heeft Steverlinck al honderden uitverkochte concerten gegeven in het kader van zijn vorige plaat Night Prayer. Met het nieuwe album in aantocht en een schat aan nieuwe nummers, komt Jasper Steverlinck samen met Valentijn Elsen op 12 juni naar de Binnenzaal!

Nashville Tears is zo één van die liedjes die automatisch tot mij kwamen. Het vloeide er in één beweging uit, alsof de song zichzelf had geschreven. De song gaat over een heel eenzaam moment. Het moment waarop je beseft dat je droom je gepasseerd is, jij bent achtergebleven en al de anderen zijn verder gegaan met hun leven. Het verwijst ook naar Nashville als bakermat van country muziek, in die liedjes gaat het vaak over thema’s als eenzaamheid, hartzeer, nostalgie, … Nashville Tears voelt aan alsof die er altijd al is geweest. Als ik hem zing met een Roy Orbison accent dan lijkt het zelfs uit zijn repertoire te komen. Misschien heeft Roy het me wel ingefluisterd…

Flemish singer-songwriter Jasper Steverlinck is known for his beautiful melancholic pop and folk with profound, introspective lyrics. He rose to fame in the 1990s as lead singer of successful rock band Arid, after which he embarked on a solo career and released several albums.

The Healing
Jasper Steverlinck is currently working on a new album, titled The Healing. The first single, called Nashville Tears, can already be heard. With a nod to the birthplace of country music, Steverlinck embraces themes of heartbreak and nostalgia. With his talented pianist Valentijn Elsen, Steverlinck has already performed hundreds of sold-out concerts as part of his previous album Night Prayer. With the new album forthcoming and a wealth of new songs, Jasper Steverlinck is coming to the Binnenzaal with Valentijn Elsen on 12 June!

Nashville Tears is one of those songs that came to me automatically. It flowed out in one motion, as if the song had written itself. The song is about a very lonely moment. The moment when you realise that your dream has passed you by, you have been left behind and all the others have moved on with their lives. It also refers to Nashville as the birthplace of country music, those songs often deal with themes of loneliness, heartbreak, nostalgia, … Nashville Tears feels like it’s always been there. When I sing it with a Roy Orbison accent, it even seems to come from his repertoire. Maybe Roy whispered it to me….