Isaac Gracie

Isaac Gracie

+ support: I Am Oak (solo)

Isaac Gracie

+ support: I Am Oak (solo)

  • Zondag 13 mei 2018
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Zondag 13 mei 2018
  • start of event
  • (Times are subject to change)

De 23 jaar jonge Britse singer-songwriter Isaac Gracie komt terug naar Groningen. Nog maar net doorgebroken en nu al vergeleken met Jeff Buckley. Het overkwam Isaac nadat hij het zachte Dylan-eske nummer last words ge-upload had in Soundcloud in 2015. Sindsdien staat het leven van de veelgeprezen Gracie op zijn kop en vergaarde hij fans over de hele wereld. Na een performance tijdens ESNS komt hij  naar de De Oosterpoort voor een intiem voorjaarsconcert op 13 mei in de Binnenzaal.

Onaards mooie melodieën

Isaac Cracie groeide op in Ealing, als zoon van een dichteres. Het is dan ook niet gek dat hij op 14 jarige leeftijd zijn eerste liedjes schreef. Geinspireerd door de Buckleys, Radiohead, Leonard Cohen en Bob Dylan ontwikkelde Gracie een instinctieve handigheid in het schrijven van onaards mooie, hartverscheurende melodieën.

Kameleon onder de singer-songwriters

Zijn prachtige mystieke stem ontwikkelde hij door jarenlange oefening als jonge koorknaap in het Ealing’s Abbey Choir. Het geluid van de jonge Isaac Gracie is nog rauw, maar talent heeft hij. Hij wordt nu al ‘Engelands’ meest verbazingwekkende en getalenteerde songwriter genoemd’. Isaac is als een kameleon onder de singer-songwriters. Zonder muzikale scholing adopteerde hij verschillende technieken en is zijn muziek lastig in een hokje te plaatsen.

Persoonlijke liedjes

Een geremasterde versie van Isaac Gracie’s zelf geproduceerde nummer last words werd 21 februari opnieuw uitgebracht. Waarschijnlijk ken je ook zijn even zo gevoelige nummer terrified al, die op dit moment grijsgedraaid wordt door NPO Radio 2 en 3FM. Je hoeft Gracie niet door en door te kennen om van zijn muziek te houden; zijn persoonlijke liedjes spreken zelfs wildvreemden aan.

Isaac Gracie

Cultuurcritici noemen hem ook wel ‘een poetisch schepsel, met een tijdloos engelachtig geluid’. Isaac Gracie is klaar om de wereld te veroveren, maar niet voordat hij in De Oosterpoort heeft gestaan.

 

Support I Am Oak (solo)

I Am Oak is een band uit Utrecht rond singer-songwriter Thijs Kuijken. I am Oak heeft meerdere albums uitgebracht sinds de release van hun debuut ‘On Claws’ in 2010. Ze staan bekend om hun volksmuziek met prachtige arrangementen; een herkenbaar eigen geluid, bescheiden en rustige nummers met de gitaar als kern. Door de jaren heen is de sound van I Am Oak iets veranderd, maar de band heeft zijn onderscheidende karakter nooit verloren. Op 13 mei verzorgt Thijs Kuijken solo het voorprogramma.

Let op: uitsluitend vrije staplaatsen

Website Isaac Gracie

 

Ticketmaster

Isaac Gracie in English

The 23-year-old British singer-songwriter Isaac Gracie will return to Groningen. Although he only just broke through, he has already been compared to Jeff Buckley. This happened after Isaac uploaded his gentle, Dylanesque song Last words on Soundcloud in 2015. Since then, the life of the much-praised Gracie has turned upside down and he has gathered fans all around the world. Following his ESNS performance, he comes to De Oosterpoort for an intimate spring concert on 13 May.

Heavenly beautiful melodies
Isaac Gracie grew up in Ealing, as son of a poet. It thus comes as no surprise that he wrote his first songs when he was 14 years old. Inspired by the Buckleys, Radiohead, Leonard Cohen, and Bob Dylan, he developed an instinctive dexterity in writing heavenly beautiful, heart-breaking melodies.

Chameleon amongst singer-songwriters
He developed his lovely mystical voice through years of practice as a choirboy in the Ealing’s Abbey Choir. Young Isaac Gracie’s sound is still raw, but he definitely is talented. He has already been described as ‘England’s most astonishing and talented songwriter’. Isaac is the chameleon amongst singer-songwriters. Without musical education, he familiarised himself with several techniques and it is therefore difficult to characterise his music.

Personal songs
A remastered version of Last words, which was produced by Isaac Gracie himself, was rereleased on 21 February. You have probably also heard his sensitive track Terrified, which has been played regularly on NPO Radio 2 and 3FM. You do not have to know Gracie through and through to love his music; his personal songs even appeal to total strangers.

Isaac Gracie
Culture critics also describe him as ‘a poetical being, with a timeless, angel-like sound’. Isaac Gracie is ready to conquer the world, but not before he has performed in De Oosterpoort.