Het Nationale Theater

Het Nationale Theater

Coriolanus

Het Nationale Theater

Coriolanus

  • Dinsdag 4 april 2023
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 19:15 uur: Deuren Stadsschouwburg open
  • 20:15 uur: Aanvang voorstelling
  • 22:15 uur : Einde voorstelling
  • (Tijden onder voorbehoud)

In Coriolanus beschrijft Shakespeare vlijmscherp de werking van de politiek, van machtsgroepen en van retoriek. Tegelijk legt hij de wispelturigheid van de publieke opinie bloot: we zien hoe het volk Coriolanus het ene moment verafschuwt en even later weer toejuicht. Bovenal laat Shakespeare zien wat er in een samenleving gebeurt als verstand en gemeenschappelijk belang niet langer leidend zijn, maar emotie en opportunisme de boventoon voeren.

Wanneer generaal Coriolanus als winnaar terugkeert uit de oorlog, juicht het volk haar toe. En dat terwijl ze haar voor de oorlog nog haatten. Gesteund door machtige vrienden stelt Coriolanus zich verkiesbaar voor het hoogste politieke ambt. Niets lijkt haar benoeming in de weg te staan, maar dan hitsen haar politieke vijanden het volk op. Coriolanus moet vluchten en sluit zich uit wraak aan bij de verslagen vijand, met maar één doel: vernietiging van de stad waarvoor zij haar leven zo vaak waagde. Yela de Koning (Trojan Wars) speelt de titelrol in deze hypermoderne Shakespeare met hoge hartslag en rake klappen.

“Shakespeares Coriolanus door Het Nationale Theater is een messcherp commentaar op de actualiteit.” – ★★★★ de Volkskrant

“Weergaloze Yela de Koning eist als vrouwelijke Coriolanus het recht op om woedend te zijn.” – ★★★★ NRC

Inleiding door Shakespearekenner Hans Jansen

Voorafgaand aan deze voorstelling is er een inleiding om 19.15 uur. Deuren gaan om 19.00 uur open. Kaarten à € 3,50 kun je meebestellen bij je bestelling of apart wanneer je al kaarten hebt.  De inleiding wordt gegeven door Hans Jansen, docent Engels aan de RUG, groot Shakespearekenner en sprankelend verteller.

tekst: William Shakespeare | regie: Nina Spijkers | spel: Mariana Aparicio Torres, Emma Buysse, Bram Coopmans, Fjodor Jozefzoon, Yela de Koning, Rick Paul van Mulligen, Betty Schuurman, Joris Smit, Jaap Spijkers e.a. Foto’s: Kurt van den Elst