Henry Rollins

Henry Rollins

Good to See You 2022

Henry Rollins

Good to See You 2022

  • Maandag 7 februari 2022
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 20:30 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)

Vaak mond het beschrijven van Henry Rollins uit in de neiging om zoveel mogelijk labels in een zin te persen. “Rollins is veel”, aldus The Washington Post, “provocateur, humorist, motivational speaker…” Entertainment Weekly voegt er aan toe: “Punk Rock-icoon. Spoken word-artiest. Acteur. Auteur. DJ. Is er iets wat deze man niet kan?” TV Guide is daarin beknopt en noemt hem een ‘Renaissance Man’, maar als de beschrijving van Henry Rollins tot een enkel woord kon worden teruggebracht, moet dat woord wel ‘workaholic’ zijn.

1920-x-1080-Henry-Rollins

Als hij niet op reis is, houdt Rollins het liefst een meedogenloos schema aan vol met werk: met optredens als acteur, auteur, DJ, voice-over artiest en tv-presentator, om maar een paar van de rollen te noemen. Rollins heeft de wereld rondgereisd als spoken word-artiest, als frontman voor zowel Rollins Band als Black Flag en als een eenzame reiziger met onverzadigbare nieuwsgierigheid, waarbij hij graag wegblijft van de gebaande paden in plaatsen zoals Nepal, Sri Lanka, Siberië, Noord-Korea, Zuid-Soedan en Iran.

We leven in interessante tijden en Henry Rollins heeft dan ook meer dan genoeg gespreksstof om los te gaan in zijn gloednieuwe vlijmscherpe theatershow Good To See You 2022!

In describing Henry Rollins, the tendency is to try to squeeze as many labels as possible into a single sentence. “Rollins is many things,” says The Washington Post, “diatribist, confessor, provocateur, humorist, even motivational speaker…his is an enthusiastic and engaging chatter.” Entertainment Weekly’s list includes “Punk Rock icon. Spoken word poet. Actor. Author. DJ. Is there anything this guy can’t do?” TV Guide has more concisely called him a “Renaissance Man” but if Henry Rollins could be reduced to a single word, that word would undoubtedly be “workaholic.” When he’s not traveling, Rollins prefers a to keep a relentless schedule full of work, with gigs as an actor, author, DJ, voice-over artist and TV show host to name a few of the roles that keep his schedule full. Rollins has toured the world as a spoken word artist, as frontman for both Rollins Band and Black Flag and as a solitary traveler with insatiable curiosity, favoring road-less-traveled locales in places such as Nepal, Sri Lanka, Siberia, North Korea, South Sudan and Iran.