Guy Davis

Guy Davis

Guy Davis

  • Dinsdag 26 november 2019
  • SPOT/Der Aa-theater, Akerkstraat 11
  • 19:30: Zaaldeuren open
  • 20:30: Aanvang programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Dinsdag 26 november 2019
  • SPOT/Der Aa-theater, Akerkstraat 11
  • 20:30 start of event
  • (Times are subject to change)

Hoewel de veelzijdige bluesman Guy Davis geboren en getogen is in New York, maakt hij geen grotestadsblues. Akoestische gitaar, mondharmonica, banjo en wasbord; meer heeft hij niet nodig. Op dit moment kun je hem beschrijven als dé internationale ambassadeur van akoestische blues. Dinsdag 26 november staat Davis in het Der Aa-Theater. Verwacht een kenmerkende finger-picking stijl, ondersteund door een warm blues-geluid.

Inspiratie

Davis groeide op in New York City, maar ontwikkelde zijn passie voor de blues dankzij de verhalen van zijn grootouders, afkomstig uit het diepe zuiden van de VS; het platteland waar de blues ooit begonnen is. Die invloed is nog steeds aanwezig in de muzikale loopbaan van Davis. Hij verlaat de gebaande paden graag, maar miskent tradities nooit.

”It’s Sonny and Brownie live – and taken to another level.” Lees hier de volledige albumrecensie door Blues Blast Magazine.

Groots repertoire

Zoals het een bluesman betaamt, heeft hij een lange adem: in 2018 verscheen Sonny & Brownie’s Last Train, zijn veertiende album alweer! Op het album staan een aantal fraaie traditionals, zoals Take This Hammer, Baby Please Don’t Go To New Orleans en Midnight Special. En dat alles in onvervalste Guy Davis-stijl.

Enkel vrije zitplaatsen beschikbaar

Although the versatile bluesman Guy Davis was born and raised in New York, he does not make large-city blues. Acoustic guitar, harmonica, banjo and washboard; that is all he needs. At the moment, he can be described as the international ambassador of acoustic blues. On Tuesday 26 November Davis will play in the Der Aa-Theater. Expect his characteristic finger-picking style, supported by a warm blues sound.

Inspiration
Davis grew up in New York City, but developed his passion for blues through the stories of his grandparents, who were from the deep south of the US; the countryside blues originates from. That influence still is present in Davis’s musical career. He gladly leaves the beaten track, yet never discards traditions.

”It’s Sonny and Brownie live – and taken to another level.” Read the entire album review by Blues Blast Magazine here.

Grand repertoire
As a bluesman should, Davis has got some stamina: in 2018 Sonny & Brownie’s Last Train, his fourteenth album, was released! This album contains some fine traditionals, as Take This HammerBaby Please Don’t Go To New Orleans and Midnight Special. All executed in pure Guy Davis style!

Website Guy Davis

Join the Facebook event

Unreserved seating only