Freark Smink en Joop Wittermans

Freark Smink en Joop Wittermans

Feteranen

Freark Smink en Joop Wittermans

Feteranen

  • Zaterdag 30 mei 2015
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Zaterdag 30 mei 2015
  • start of event
  • (Times are subject to change)

Frysk dreamteam
De twa Fryske aktearkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spylje twa âlde feteranen die altyd fochten hawwe foar de frijheid fan Fryslân. Tsjin wat of wa’t dy ek mar bedrige. En as it moat dogge sy dat sa wer! Mei unifoarmen fol medaljes wol de ien noch altyd net foar de oar ûnderdwaan. Bouke Oldenhof skreau de tekst, Jos Thie naam de regy op him.

Friestalig toneel
Twee oude veteranen hebben altijd gevochten voor de vrijheid van Friesland. Tegen wie of wat die ook maar bedreigde. En als het moet, doen ze het meteen weer! De één wil nog altijd niet voor de ander onder doen. Met uniformen vol medailles zijn ze herdenking na herdenking present. Hoe lang nog? De twee Friese acteerkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spelen beide een veteraan in deze voorstelling, waarin hilariteit en breekbaarheid, herkenbaarheid en overdrijving elkaar afwisselen.

Fries gesproken, geen boventitels.

“In monumint fan in foarstelling”

★★★★★ Leeuwarder Courant

“Het is een stevig en mooi opgebouwd stuk met scherpe dialogen, ambachtelijk geregisseerd door Jos Thie, met aandacht voor detail.”

★★★★★ Friesch Dagblad