De Nieuw Amsterdam

De Nieuw Amsterdam

Salaam Jeruzalem

De Nieuw Amsterdam

Salaam Jeruzalem

  • Dinsdag 11 april 2017
  • start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Dinsdag 11 april 2017
  • start of event
  • (Times are subject to change)

Salaam Jeruzalem – Een ode aan Jacob Israël de Haan
Jacob Israël de Haan. Begenadigd schrijver en dichter. Rusteloos in zijn verlangen naar harmonie, tegelijkertijd een rebel in hart en nieren, oproerkraaier van het eerste uur. Een man van tegenstrijdigheden, ‘een hevig hater’ en ‘een minnaar mild’. Een gepassioneerd prediker van het vrije woord, die zich niet liet beteugelen, maar zijn mening openlijk verkondigde en zijn tijdgenoten aanspoorde over grenzen heen te kijken. Maar lees de woorden van mijn liederen niet. Lees het onleesbare achter de woorden. Dat spanningsveld tussen tegenstellingen was telkens weer zijn strijdtoneel, niet voor één waarheid te vangen, zette hij de heersende moraal voortdurend op scherp. Zo werd hij verliefd op een Palestijn. Ook in deze openlijke verkondiging van zijn homoseksualiteit, schuilde dat dualisme. Hij voelde zich uitverkoren en verstoten, vervuld van trots en diepe schaamte.
Op 30 juni 1924 wordt De Haan voorgoed de mond gesnoerd, als hij met drie pistoolschoten om het leven wordt gebracht. Hij is dan 42 jaar.

Haan is een bijzondere ode aan het leven en werk van een de grootste Nederlandse dichters. De biografie die onlangs verscheen over De Haan vormt samen met zijn prachtige gedichten de leidraad voor deze rebelse muziektheatervoorstelling.

”De kracht van dit poëtische idee – dat politiek denken en handelen uit hunkering naar liefde en erotiek kan worden ingegeven – komt het beste uit de verf in het tweede deel van de voorstelling, als De Haan naar Jeruzalem is afgereisd.”

★★★ Theaterkrant

”De toneelavond is beslist ook een ode aan het individu dat zich niet bij de wereld kan neerleggen, de neezegger die niet precies weet waarom alles in hem zo woelt om verandering.”

Lees hier het hele artikel.

De Groene Amsterdammer

tekst en regie: Gerardjan Rijnders | spel: Sabri Saad El Hamus, Nizar Rohana, Modar Salameh, Ludo van der Winkel en Randy Fokke