Classic Hits in Concert

Classic Hits in Concert

Classic Hits in Concert

  • Vrijdag 3 januari 2025
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 17:00 uur: restaurant The Mix open
  • 20:30 uur: aanvang event
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Vrijdag 3 januari 2025
  • SPOT/De Oosterpoort, Grote zaal / Trompsingel 27
  • 20:30 start of event
  • (Times are subject to change)

December staat bekend als de maand van de legendarische toplijsten met de grootste klassiekers aller tijden, waaronder natuurlijk de onmiskenbare Top 2000. Dit jaarlijkse hoogtepunt is een festijn waar menig muziekliefhebber reikhalzend naar uitkijkt. Classic Hits In Concert is het evenement dat een extra dimensie toevoegt aan het grootschalige ‘feest der herkenning’ op verschillende radiozenders.

Een grote band van meer dan twintig getalenteerde muzikanten verzorgt een avondvullende show in steeds wisselende samenstellingen. De voorstelling voert het publiek mee naar ultieme meezingers, maar ook naar verrassende pareltjes uit de Top 2000. De avond staat geheel in het teken van tijdloze pop-, rock- en soulklassiekers uit de allergrootste hitlijsten.

Classic Hits In Concert brengt ook nummers die je niet snel live zou verwachten. Het is een mix van herkenning en verrassing, altijd verpakt in een boeiend verhaal. Evergreens, one-hit-wonders, iconische gitaarsolo’s en verborgen juweeltjes volgen elkaar in hoog tempo op. Een eerbetoon aan de pioniers die al jaren standhouden in de lijst der lijsten, met de ambitie om de originele uitvoeringen zo dicht mogelijk te benaderen.

De gespeelde nummers blijven altijd een verrassing, wat een van de sterke punten van het concept is. Het repertoire kan variëren van ABBA tot Led Zeppelin, Prince tot Pearl Jam, Fleetwood Mac tot Foo Fighters, Bowie tot Beatles, of Aretha Franklin tot Tina Turner.

Classic Hits In Concert is een bonte show met veel dynamiek, niet in de laatste plaats door de zeven zangers en zangeressen – ieder een eigen (stem) geluid – die elkaar afwisselen. De vocalisten worden aangevuld met een geroutineerde groep top-musici en mooie visuals die gezamenlijk toewerken naar een grande finale.

Met o.a. leden van; Wild Romance, The Gathering, Matthews Southern Comfort, Jack Poels (solo), Sleeze Beez, Walter Trout, The Voice Junior, Physical Graffiti en Steve Conte.

Sta- en (een beperkt aantal) zitplaatsen beschikbaar

December is known as the month of legendary top lists featuring the greatest classics of all time, including, of course, the unmissable Top 2000. This annual highlight is a feast that many a music lover eagerly awaits. Classic Hits In Concert is the event that adds an extra dimension to the large-scale ‘feast of recognition’ on various radio stations.

A large band of more than 20 talented musicians provides a full-length show in ever-changing line-ups. The show will take the audience to ultimate sing-alongs, but also to surprising gems from the Top 2000. The theme of the evening is timeless pop, rock and soul classics from the greatest hits of all.

Classic Hits In Concert also performs songs you would not expect to see live. It is a mix of recognition and surprise, always wrapped in a captivating story. Evergreens, one-hit-wonders, iconic guitar solos and hidden gems follow one another in rapid succession. A tribute to the pioneers who have held their own in the list of lists for years, with the ambition to approach the original performances as closely as possible.

The songs played always remain a surprise, which is one of the strengths of the concept. The repertoire can range from ABBA to Led Zeppelin, Prince to Pearl Jam, Fleetwood Mac to Foo Fighters, Bowie to Beatles, or Aretha Franklin to Tina Turner.

Classic Hits In Concert is a colourful show with lots of dynamics, not least because of the seven singers – each with their own (vocal) sound – who alternate. The vocalists are complemented by a seasoned group of top musicians and beautiful visuals that together work towards a grand finale.

Including members of; Wild Romance, The Gathering, Matthews Southern Comfort, Jack Poels (solo), Sleeze Beez, Walter Trout, The Voice Junior, Physical Graffiti and Steve Conte.