Master drummers of Burundi

Master drummers of Burundi

Master drummers of Burundi

  • Donderdag 25 oktober 2018
  • De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 17:00: Restaurant Tromp open
  • 19:30: Zaal open
  • 20:30: Aanvang voorstelling
  • (Tijden onder voorbehoud)
  • Donderdag 25 oktober 2018
  • De Oosterpoort, Kleine zaal / Trompsingel 27
  • 20:30 start of event
  • (Times are subject to change)

Master drummers of Burundi

Master drummers of Burundi is een legendarisch percussie ensemble uit Burundi, Centraal Afrika. De trommels zijn onontbeerlijk bij alle belangrijke ceremonieën zoals geboorte- en doodsrituelen, inauguraties van koningen en rituelen die de vruchtbaarheid van mens en natuur zouden bevorderen. Deze optredens stammen nog uit de tijd dat Burundi een koninkrijk was. De ritmes zijn niet alleen tijdloos, maar ook een krachtige, hypnotiserende en fascinerende belevenis.

Reis om de wereld
Laat u verrassen door nieuwe werelden, stijlen en culturen.

Reis om de wereld Laat u verrassen door nieuwe werelden, stijlen en culturen.

Bekijk hier het gehele aanbod Reis om de wereld.

Trommels

De trommels (karyenda genoemd) zijn heilig in Burundi en staan voor vruchtbaarheid en vernieuwing. Al eeuwenlang worden de oogstfeesten van het volk en voorheen ook de koningsfeesten van de regerende monarch begeleid door de donderende klanken en de atletische dansen van de Burundi drummers en dansers.

De trommels zijn gemaakt van uitgeholde boomstammen, bedekt met dierenhuid. Naast de centrale drum, de inkiranya, zijn er ook nog amashako trommels die een continue ritme aanhouden, en ibishikiso trommels, die het ritme van de inkiranya volgen.

Techniek

De techniek en traditie van de wereldberoemde Master drummers of Burundi is al eeuwen oud en wordt van vader op zoon overgegeven. De trommelaars spelen alles beurtelings, dus van trommelen op de inkiranya, dansen en rusten tot het bespelen van de andere trommels. Bij het begin van de show torsen de artiesten de zware trommels op hun hoofd, al spelend en zingend. Op dezelfde wijze eindigt de show ook. Daartussen wordt een serie van donderende ritmes opgevoerd, begeleid door zang, geschreeuw en energieke en atletische dans.

Let op: uitsluitend zitplaatsen

“Powerful, and athletic yet graceful in their overall presentation, the drummers are multi-talented. “

Lees de gehele recensie hier.

Recensie Master drummers of Burundi (DC Metro, Theater & Arts)

Tickets: via this website, our box office, local record store Plato and ticketmaster.nl

Master drummers of Burundi 

Master drummers of Burundi is a legendary percussion ensemble from Burundi, Central Africa. Drums are an indispensable part of every important ceremony, as birth and death rituals, inaugurations of kings, and rituals that aim to benefit the fertility of men and nature. These performances date from the time Burundi was still a kingdom. The rhythms are not just timeless, they also constitute a powerful, hypnotising, and fascinating experience.

Technique
The technique and tradition of the world-renowned Master drummers of Burundi have been centuries old and are passed from father to son. The drummers do everything in turn, so from drumming on the inkaranya, dancing, and resting to playing the other drums. At the beginning of the show, the artists carry the heavy drums on their heads, while playing and singing. The show is concluded similarly. In between, a series of thundering rhythms is performed, accompanied by singing, shouting, and energetic and athletic dancing.