StreamingLAB event SPOT en onderwijsveld

StreamingLAB event SPOT en onderwijsveld

Nieuws

LeerWerk is het opleidings- en innovatiecentrum van SPOT en het Noordelijke onderwijsveld (Alfa College, Noorderpoort, NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool), waarmee ontwikkeling in de culturele sector in gang wordt gezet. Het biedt young professionals de kans om zich te bekwamen en te specialiseren en brengt ontwikkeling in de loopbaan van medewerkers en op vraagstukken uit de culturele sector. Samen leren en innoveren. Van 8 t/m 12 maart vond het tweede evenement van het onderwijsveld en SPOT plaats, waarin studenten van Noorderpoort en NHL Stenden Hogeschool werden uitgedaagd een streamingvideo te realiseren.

Afgelopen week kregen drieëndertig studententeams van de opleidingen Creative Business van NHL Stenden Hogeschool en Techniek, Podium & Licht van Noorderpoort de kans om alle facetten die komen kijken bij het opnemen van een streamingvideo te ervaren. Onder leiding van Sipke Jan Bousema en gastdocent regisseur Eduard Huis in ’t Veld, met medewerking van Peter Haaima (techniek, podium & licht), Flemon Fahim (regie-, camera- en geluidtechniek), Stanley Quarré (gastdocent camera) en de professionals van SPOT.

Samen leren produceren, regisseren en presenteren: hoe werkt een streamingvideo technisch en inhoudelijk, wat zijn de eisen voor licht en geluid, welke camera setting gebruik je en hoe werk je samen onder druk en spanning? Binnen een experimentele lab-omgeving leren én innoveren. Na afloop van elke opnamedag kregen de studentengroepen, vakdocenten en professionals de mogelijkheid gezamenlijk (en met trots!) terug te kijken naar hun eigen streamingvideo.

Fotografie: Ronald Lowijs