Laatste nieuws over nieuwe muziekgebouw

Laatste nieuws over nieuwe muziekgebouw

Nieuws

Het nieuwe college van de gemeente Groningen presenteerde gisteren de plannen voor de periode 2022-2026. In het coalitieakkoord verscheen het volgende bericht over de plannen voor een nieuw muziekgebouw voor SPOT:

“Met het nieuwe muziekcentrum, in het hart van het nieuw te ontwikkelen Spoorkwartier, creëren we een centrum met een breed en hoogwaardig podiumaanbod. Maar het is veel meer dan dat. Het nieuwe muziekcentrum krijgt ook een maatschappelijk programma in samenwerking met de wijken, biedt plek voor amateurkunst en geeft volop ruimte aan studenten om hun creatieve, muzikale talenten te ontplooien. Dit realiseren we door van het muziekcentrum ook een leer- en innovatiecentrum te maken, in samenwerking met het Alfa-college, Noorderpoort, Hanzehogeschool en NHL Stenden. Ook wordt er samengewerkt met waardevolle poppodia als Simplon en Vera. Bij het nieuwe muziekcentrum is toegankelijkheid belangrijk, het is een muziekcentrum voor iedereen. Dat betekent dat we ons hard gaan maken voor betaalbare prijzen van de concerten en optredens. Het gebouw wordt duurzaam en groen en draagt met haar centrale locatie in het Spoorkwartier bij aan het vestigingsklimaat van Groningen en aan de positie van Groningen als dé cultuurstad. De ontwikkelaars krijgen de opdracht om bij te dragen aan de vergroening van dit gebied.”

Het gehele coalitieakkoord is hier te lezen: Coalitieakkoord | Gemeente Groningen