Noord Nederlands Toneel

Noord Nederlands Toneel

Oom Wanja (Premiere)

Noord Nederlands Toneel

Oom Wanja (Premiere)

  • Zaterdag 3 oktober 2020
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 19.45 uur: Stadsschouwburg gaat open
  • 20.15 uur: Aanvang voorstelling
  • 21.45 uur: Einde voostelling
  • (Tijden onder voorbehoud)

Van Tsjechov wordt wel eens gezegd dat er geen schrijver zoveel van zijn personages gehouden heeft als hij, en ze zoveel heeft laten lijden. Oom Wanja is de Russische grootmeester op zijn best, gebracht door het Noord Nederlands Toneel. 

Oom Wanja

De hoofdpersoon van Anton Tsjechovs toneelstuk Oom Wanja heeft zich tientallen jaren uit de naad gewerkt voor zijn zwager, een arrogante hoogleraar. Omdat ze dachten dat het belangrijk was wat de beste man deed, bestierden Wanja en zijn nichtje Sonja het landgoed, zodat hij zich met kunstbeschouwing kon bezighouden. Maar de professor bleek een mislukkeling en zijn elitaire projecten niet bestaand. Wanja heeft zijn leven gegeven voor een zeepbel. En dus komt hij in opstand.

Anton Tsjechov

Tsjechov staat bekend als schrijver van personages die bang zijn om te handelen, waardoor de wereld hen inhaalt. De drie zusjes in Drie zusters, Wanja, het titelpersonage van Ivanov, allemaal zouden ze een ander leven willen, maar ze komen er niet aan toe dat te realiseren. Die individuele en persoonlijke drama’s zijn in de 21e eeuw een maatschappelijk drama geworden: we weten dat we ons leven ingrijpend moeten veranderen willen we de aarde en de samenleving leefbaar houden. Maar de vraag is of we niet pas de urgentie zien om in te grijpen als het eigenlijk al te laat is.

Liliane Brakema

Oom Wanja is het Nederlandse langverwachte grote zaaldebuut van Liliane Brakema, die zich vanaf seizoen 2020-2021 bij het Noord Nederlands Toneel als associated artist aansluit. Brakema’s versie van Oom Wanja speelt zich af in een wereld in een crisis, in een tijd waarin het huidige economische en sociale systeem in duigen is gevallen. Terwijl buiten het theater de wereld zich probeert her uit te vinden, probeert een groep acteurs tegen de klippen op Oom Wanja op te voeren om te verdwalen in een oud verhaal dat misschien niet meer helemaal past op deze tijd.

tekst: Anton Tsjechov | regie: Liliane Brakema | spel: Bram van der Heijden, Joost Bolt, Bien de Moor, Anna Raadsveld,
Greet Verstraete, Ali-Ben Horsting en Wim van der Grijn | muziek: Thijs van Vuure

Noord Nederlands Toneel
Uncle Vanya
Director: Liliane Brakema

Uncle Vanya is the long-awaited debut on a major Dutch stage of director Liliane Brakema, who has joined the Noord Nederlands Toneel as associated artist starting from the 2020-2021 season. Brakema’s Uncle Vanya is set in a world in crisis, at a time when the current economic and social system has collapsed. While outside the theatre the world is trying to reinvent itself, a group of actors frantically attempt to stage a performance of Uncle Vanya, only to get lost in an old story that is perhaps no longer relevant for our contemporary age.

Liliane Brakema
Liliane Brakema graduated in 2015 from the Theatre Directing study programme at the Amsterdam Academy for Theatre and Dance, with her productions ‘Gif’ (Poison) and ‘De Wilde Eend’ (The Wild Duck). The latter performance was selected for the Nederlands Theater Festival (TF) (the only graduation project ever to be selected) as one of the ten best plays of the season. The work also earned her the Andre Veltkamp Prize, awarded by the Amsterdam Academy for Theatre and Dance. Brakema has previously directed at Theater Freiburg in Germany , at NTGent and she also recently directed Leonce and Lena at Schauspielhaus Bochum.

Brakema’s style is characterised by the way she bases herself on the text while combining it with an intensely physical approach to acting. The tension she creates this way, infuses her productions with emotion and meaning

The story
Vanya has had enough. The main character in Anton Chekhov’s Uncle Vanya has toiled for decades for his brother-in-law, an arrogant professor. Because Vanya and his niece Sonya always thought the famous professor’s work was important, they managed his country estate for him, enabling him to occupy himself with studying art. But it turns out the professor was a failure and his projects were fictitious. Vanya has spent his life working for an illusion. And so he rebels.

Chekhov is renowned for writing characters who are afraid to act, which allows life to catch up with them. The three sisters in Three Sisters, Vanya, the eponymous Ivanov – all these characters would prefer to live different lives, but none of them manage to accomplish this. In the 21st century, these individual and personal dramas have become a social drama: we know we must drastically adapt our lives if we want our planet and society to remain liveable. But will we only realise the urgency and intervene when it’s too late?

Director: Liliane Brakema
Cast: Bram van der Heijden, Joost Bolt, Bien De Moor, Anna Raadsveld, Greet Verstraete, Ali Ben Horsting, Martijn Nieuwerf, Simone Peters, Thijs van Vuure (music)