Nederlands Dans Theater 1

Nederlands Dans Theater 1

Traces left within

Nederlands Dans Theater 1

Traces left within

  • Zaterdag 19 februari 2022
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)

Traces left within presenteert de terugkeer van Jiří Kyliáns Toss of a Dice (2005) en twee nieuwe creaties van Marco Goecke en Marina Mascarell. Het NDT 1-programma vormt een verzameling van sterke choreografische stijlen, die verschillend zijn, maar verbinding vinden in hun ongeremde aanpak. De voorstelling wordt live begeleid door Het Balletorkest.

Marco Goecke
De gedreven complexiteit van Marco Goecke’s werk prikkelt met zijn bliksemsnelle, nerveuze fladderende en vlijmscherpe bewegingen het zenuwstelsel van zowel dansers als publiek. Verwrongen gezichten beelden zowel een intens verlangen als een duistere intimiteit uit.

Jiří Kylián
Het werk van meesterchoreograaf Jiří Kylián ontlokt de dansers om middels hun lichamen eerlijk en oprecht te spreken. De emotionele en kinetische kracht van zijn kenmerkende stijl wordt uitgedrukt door sensuele, intieme gebaren, die het cerebrale lichaam vastleggen als een instrument van innerlijke bewegingen.
Voor Traces left within werkt Kylián opnieuw met de dansers aan zijn Toss of a Dice. Het ballet is geïnspireerd op het werk van beeldhouwer Susumu Shingu, wiens stukken Kylián ‘dansers van de eeuwigheid’ noemt, en op een gedicht van Stéphane Mallarmé met de gelijknamige titel. “Voor mij staat Toss of a Dice symbool voor een gezonken schip, iets dat is ondergedompeld in de wateren van ons bewuste gedrag, iets dat kan worden teruggevonden, of misschien niet.”

Marina Mascarell
De werken van Marina Mascarell zijn poëtisch, sociaal-politiek en intiem. Haar werk bevat vaak een spel van het herkennen van patronen om die vervolgens te overwinnen, en stelt ze voortdurend vragen om het ‘ware-zelf’ te vinden. “Ik geloof dat theater je verbeeldingskracht moet laten vliegen, zonder ooit gebruik te maken van het object zoals het is. Ik twijfel altijd aan gevestigde manieren van zijn, of problemen die de samenleving naar mijn idee heeft. Dat is wat mij beweegt om te creëren.”

“Een meesterwerk is Toss of a Dice van Jiří Kylián, de choreograaf die zijn dansmeesterschap steeds weet te verdiepen.”

– Trouw over Toss of a Dice (2006)

“Een inhoudelijke laag krijgt het ballet door een in de compositie opgenomen gedicht, Mallarmé, Un coup de dés jamais – waaraan het ballet haar naam dankt. Deze filosofische tekst over dood en toeval in het bestaan werkt hier als klankpartituur, en daarmee als conceptuele trait-d’union tussen beeld, klank en dans.”

– NRC Handelsblad over Toss of a Dice (2005)

“Jiří Kylián grossierde zijn hele carrière in meesterwerken, en ook het nieuwe Toss of a dice is prachtig… Een voor een laat Kylián twaalf dansers verschijnen op de Japans angehauchte muziek van Dirk Haubrich om ze vervolgens een half uur lang te manipuleren en in ongelooflijk vindingrijke vormen te kneden.”

– Parool over Toss of a Dice (2005)

Traces left within presents a return of Jiří Kylián’s Toss of a Dice (2005), and two world premieres by Marco Goecke and Marina Mascarell. The programme captures a collection of strong choreographic styles that are each uniquely different but find connection in their uninhibited approach. Both world premieres will be accompanied live by the Dutch Ballet Orchestra.

Marco Goecke

The driven complexity of Marco Goecke’s (Germany) choreography excavates the inner working of an artist through his lightning-fast, nervous fluttering, and razor-sharp movements that stimulate the nervous system each time. Dancers twitch and contort their faces that portray both an intense longing and a dark intimacy. For Traces left within the NDT associate choreographer will create a new world premiere with the dancers of NDT 1.

Jiří Kylián

Jiří Kylián’s (Czech Republic) work evokes the dancer’s ability to speak honestly and sincerely. The emotional and kinetic thrust of his signature style is expressed through sensual, intimate gestures that capture the cerebral body as an instrument of inner movements.
For Traces left within Kylián revisits Toss of a Dice with the NDT dancers since it was last performed by the company in 2006. The work was inspired by the work of sculptor Susumu Shingu, whose pieces Kylián calls “dancers of eternity” and a poem by Stéphane Mallarmé carrying the work’s title: “To me [Toss of a Dice] is a symbol of a sunken ship, something that is submerged under the waters of our conscious behavior, something which might be retrieved, or might not.”

Marina Mascarell

Marina Mascarell’s (Spain) works are poetic, socially political and intimate. As a former member of NDT, her approach to movement inhabits the game of recognizing patterns in order to overcome them, and constantly questions choices to find the ‘true-self’: “I believe theatre has to make your imagination fly, without ever using the object like it is. I always question established ways of being, or issues I think society has. That’s what moves me to create.”