Conny Janssen Danst

Conny Janssen Danst

Framed

Conny Janssen Danst

Framed

  • Zondag 7 mei 2023
  • SPOT/Stadsschouwburg, Turfsingel 86
  • 20:15 start programma
  • (Tijden onder voorbehoud)

Conny Janssen komt naar de Stadsschouwburg met haar nieuwe voorstelling Framed, een filmisch gemonteerde vertelling waarin livedans, filmbeelden en muziek samenkomen. We volgen verschillende levens in een grote stad, ieder in een eigen ritme en routine, ieder met zijn eigen verlangens.

Filmbeelden en dans

We observeren twaalf personages die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Via filmbeelden en livedans zoomen we in op kleine momenten uit hun leven en ontdekken zo wat hen verbindt en waar hun individuele levens elkaar raken, zonder dat zij dat zelf beseffen. Choreograaf Conny Janssen werkt voor Framed samen met decorontwerper Thomas Rupert en filmmaker Davide Bellotta. Een groot ledscherm verbeeldt als een abstract schilderij de huid van de stad. De getoonde filmbeelden dienen als lichtbron en gevoelssensor voor de avontuurlijke groep dansers, die beweegt op een soundtrack die varieert van kristalheldere klassieke muziek tot filmische, stadse soundscapes.

https://youtu.be/3Z-r-fq_r4s" data-video-thumbnail="https://img.youtube.com/vi/3Z-r-fq_r4s/maxresdefault.jpg">

Framed

“Met Framed zien we verschillende levens in de stad: ieder in zijn eigen ritme en routine, ieder met zijn eigen verlangen. We creëren een associatieve wereld, een mozaïek van fragmenten waarin de figuren voorbijtrekken, ronddwalend in hun eigen gedachten. Juist in deze tijd, waarin we geïsoleerder leven dan we misschien willen, laten we zien dat iedereen op zijn eigen manier omgaat met het gevoel dat achter onze dagelijkse levens schuilt.” – Conny Janssen

Conny Janssen

Conny Janssen ontwikkeld zich al tijdens haar danscarrière tot een opmerkelijk choreografe. In 1992 richtte zij haar eigen gezelschap op en vanaf die tijd presenteert Conny Janssen Danst pure dans die is ingekleurd met een menselijke touch. Janssen haalt haar inspiratie uit het grootstedelijke leven: een snelle en vitale wereld vol diversiteit. Haar werk oogt stoer, ruig, dwars en alert. Zij versmelt in haar danstaal de persoonlijke kwaliteiten van de dansers; uitgesproken karakters die op het toneel staan als mensen van vlees en bloed. Breekbaar, strijdbaar en gepassioneerd.

“Prachtige, innemende duetten”

– de Volkskrant

“Een mooi gestileerd conflict (gevecht) tussen twee mannen wordt gevolgd door een duet door twee via hun vlechten met elkaar verbonden vrouwen, die pogingen doen zich te bevrijden van deze opgelegde dwang.”

– Theaterkrant

“Van de duetten springt dat van Amit en Shimoda eruit die met hun vlechten aan elkaar zijn verbonden als door een navelstreng, een onverbrekelijke, soms verstikkende moederbinding.”

– NRC ★★★★ (2021)

”De combinatie van Janssens vloeiende danstaal en kraakheldere beelden op een videowand levert een innemend stadsmozaïek op.”

– Het Parool

concept: Conny Janssen en Thomas Rupert | choreografie: Conny Janssen | dans: Adi Amit, Pommelien Van Hees, Pedro Ricardo Henry, Yanaika Holle, Maud Huizing, Alfonso López González, Mariko Shimoda, Michele Simi, Remy Tilburg, Mattia Trematerra, Carmine Vigliotti | toneelbeeld en video-ontwerp: Thomas Rupert | camera en montage: Davide Bellotta | lichtontwerp: Remko van Wely | kostuumontwerp: Babette van den Berg | dramaturgie: Judith Wendel | repetitor: Erik Spruijt

In Framed komen lichtflitsen en stroboscopische effecten voor. Dit kan bij mensen met epilepsie een aanval uitlokken

The latest performance by Conny Janssen Danst, Framed, is a visually assembled narrative in which live dance, film footage and music converge and create a collaborative world.

Film images

In Framed the viewer is introduced to twelve characters, all residents from the same city. A concatenation of scenes reveals what connects them; at which point their individual lives meet without being conscious of it.

In Framed there is a new role for video. Conny Janssen works together with set designer Thomas Rupert and filmmaker Davide Bellotta. A LED screen represents the shell of the city like an abstract painting. The film images serve as a light source and sensor for the adventurous group of dancers. The music in Framed is a varied soundtrack that moves between crystal clear classical music and cinematic urban soundscapes.

Conny Janssen about Framed

Framed presents various lives in the city: each one with its own rhythm and routine, each one with its own yearning. We create an associative universe, a fragmented mosaic in which these characters pass through, wandering around in their own thoughts and contem­plations. Right now, at this moment in time, in which we live in greater isolation than we perhaps would like to, we demonstrate that every­ one has his own way of coping with the feeling that is hidden behind our day­ to ­day lives.’ – Conny Janssen